top of page

Jak tvořit a podnikat zdravě, sebevědomě, v souladu sama se sebou a svým okolím

září 2016 otvíráme unikátní konzultačně vzdělávací program ArtBees pro ženy-podnikatelky.

Máte rozběhnutou značku? Podnikáte minimálně rok v oblasti rukodělné tvorby, designu, módy apod.? Chcete své podnikání stabilizovat a naspeedovat? Chcete najít sobě podobné akční a kreativní ženy, abyste se mohly vzájemně inspirovat a podporovat? Zapojte se do unikátního konzultačně-vzdělávacího podnikatelského programu ArtBees, jehož partnery jsou značky Coca-Cola, Moudré podnikání žen a ArtBe.

  • White Facebook Icon
Co vám program přinese?

Intenzivní podporu po dobu 9 měsíců, která je sestavena tak,

aby zásadně akcelerovala vaše podnikání a výsledky.

S ArtBees se naučíte:

  • posílit váš podnikatelský talent, ukázat vaše silné stránky

  • efektivně používat nástroje online marketingu a sociálních sítí

  • prosadit svoji značku na trhu

  • vydefinovat styl a nástroje komunikace s médii, zákazníky a veřejností

  • naučit se stavět reálný byznys plán

  • dát pracovní příležitost dalším lidem

  • testovat vaše nové nápady

Co je součástí programu ArtBees?
Vzdělávací podpora

1. Vzdělávání formou boot campů pro všechny účastnice
Tři tematické třídenní boot campy se zkušenými mentory/mentorkami a lektory/lektorkami

Termíny boot campů: 26. - 28. září 2016, 12. - 14. ledna 2017, 24. - 26. března 2017

2. On-line studovna Kreativní podnikání
samostudium doplňující boot campy

Mentoringová podpora

3. Osm konzultačně mentoringových setkání v regionálních skupinách po 10 účastnicích se zkušenými mentory/mentorkami, kteří vás budou provázet jednotlivými kroky podnikání a jeho rozvoje a sledovat vaše výsledky v praxi.

Setkání pomáhají překonávat překážky, navazují na boot campy, podporují sdílení zkušeností mezi účastnicemi.

Termíny setkání: 1x měsíčně od října 2016 do května 2017

Prodejní podpora

4. Zviditelnění značek formou Pop-up Concept Store - prodejní události/výstavy pro vaše příběhy a produkty. V kooperaci s choreografkou, mladými herci a herečkami odprezentujeme na atraktivním místě vaše produkty. Concept Store zaručuje, že budete vidět.

Termíny: 24. - 27. listopadu 2016 v Ostravě na Meat Designu a v květnu 2017 v Praze

Propagační podpora

5. Značná celorepubliková i regionální propagace vašich značek a celého projektu

6. Volitelná nabídka kvalitních PR a storytellingových služeb pro vaši značku

Harmonogram programu

Boot camp

urychlovač vašeho úspěchu

Na boot campech získáte know-how pro vaše kreativní podnikání, setkáte se s inspirátory, lektory, mentory, budete společně přemýšlet a získávat nové zkušenosti. Boot camp je zároveň příležitostí pro vzájemné seznámení, sdílení zkušeností a networking. Budete mít možnost zapojit se také do relaxačních částí programu.

Termíny a témata boot campů

1. boot camp

Já a moje hodnota

„Podnikám v souladu sama se sebou a svým talentem.“

(můj příběh, má osobní hodnota, moje jedinečnost, hodnota a jedinečnost mého  produktu, nástroje pro sebe organizování)

26. - 28. září 2016, hotel Luna, Ledeč nad Sázavou

2. boot camp

Já a moje značka

„Být vidět a slyšet.“

(značka a její komunikace: produkt – značka – klient – obchod)

12. - 14. ledna 2017, Legner hotel Zvánovice

3. boot camp

Já a moje firma

„Rozvíjíme se, roztahujeme křídla, jsme si vzájemně k užitku…“

(finanční, obchodní a personální zdroje pro další rozvoj)

24. - 26. března 2017

1bootcamp
2bootcamp
3bootcamp
Jak budou dny boot campů probíhat?

Před snídaní

7:15 - 8:15

protažení těla – jóga, čchi-kung, plavání, protažení v lese

Společné zahájení

9:30 - 10:00

seznámení s programem dne, sdílení toho, co se u vás děje

Workshopy

10:00 - 17:00

obvykle 3 hodiny dopoledne a 3 hodiny odpoledne

workshopy s lektory a mentory, práce ve skupinách

sdílení, osvojování nových pracovních nástrojů

Před večeří

17:00 - 18:00

setkání v pracovních skupinkách a reflexe dne formou sdílení

Po večeři

setkání s hostem, který bude sdílet svůj příběh a zkušenosti

jeden večer bude věnován společné relaxaci za použití rytmu, hlasu a pohybu

19:30 - 21:00

Lektoři a mentoři

Lektoři a mentoři

Know-how a inspirace od zkušených lidí a inovátorů

Do programu ArtBees jsme vybrali a pozvali inspirativní a zkušené lektory, mentory
a konzultanty z České republiky i Slovenska, kteří mají zkušenosti s malým podnikáním.

Tři nabité boot campy a osm mentoringových setkání profesionálně nastartují váš projekt a pomohou vám zrealizovat vaše sny.

Programem vás budou provázet:

Lenka Papadakisová

podnikatelka, mentorka, koučka,

zakladatelka platformy Moudré podnikání žen

Role v ArtBees: garantka vzdělávacího programu, lektorka témat Můj příběh a Spolupracovníci a moje role, mentorka regionální skupiny

Věnuje se vedení projektů, konzultantské práci v rozvoji firem a podnikání a koučování leaderů a podnikatelů v jejich osobním rozvoji. Jako průvodkyně vede councilové kruhy otevřené komunikace, zkoumá nové formy podnikání a podporuje jeho rozvoj v regionech. V roce 2012 stála u zrodu programu Moudré podnikání žen pro začínající podnikatelky, který pomohl desítkám žen k založení smysluplné, udržitelné a fungující firmy. Je majitelkou vzdělávací společnosti Expertis, iniciátorkou a spolutvůrkyní projektů Transpedice, Učíme se příběhy a programu ArtBees. Věří v byznys dělaný hlavou a srdcem.

Juraj Kováč

rozbiehač projektov a autor publikácie „11 krokov jako začať s holou riťou“

Role v ArtBees: lektor tématu Podnikatelské myšlení
a hledání nových produktů a služeb, mentor regionální skupiny

Zakladateľ projektu Rozbehni sa! kde pomáha ľudom rozvíjať ich tvorivosť a podporovať ich podnikavosť. Autor StarteR! návodov, ktoré ukazujú ako rozbehnúť podnikanie úplne od nuly, čo najlacnejšie a najrýchlejšie. Garant projektov Najlepší nápad a Social Impact Award Slovensko, ktoré rozvíjajú podnikavosť študentov na stredných a vysokých školách. Za najväčšie umenie považuje umenie byť užitočným a aj preto realizuje bočné projekty dobrozvyky.sk a aktivator3000.sk. Bývalý prezident AIESEC Slovensko a člen Alumni Hall of Fame.

Pavel Komárek

podnikatel

Role v ArtBees: lektor témat Produkt a jeho marže

a Ekonomika firmy, mentor regionální skupiny

Více než deset let se věnuje konzultacím podnikatelských záměrů a rozvoji start-up projektů. Zabývá se videoprodukcí inspirativních videí

z podnikatelského prostředí. Je autorem Národního programu počítačové gramotnosti, inicioval program pro motivaci mladých lidí k podnikání MŮŽEŠ PODNIKAT. V podnikatelských kurzech akcentuje střízlivost a realističnost ekonomiky firmy, správnou definici produktu a nastavení jeho ceny, aby odpovídala vnímané hodnotě pro zákazníka. Ve výuce hojně využívá nejen vlastní podnikatelské zkušenosti, ale zejména uvádí mnoho konkrétních postupů a příkladů z více než stovky firem, s jejichž majiteli se seznámil.

Milena Chalupská

lektorka, koučka a konzultantka

Role v ArtBees: mentorka tématu Marketing a obchod, mentorka regionální skupiny

Působila na různých manažerských pozicích v nadnárodních firmách v oblasti obchodu, marketingu a logistiky v regionu střední Evropy. V roce 2009 opustila prestižní pozici top manažerky a začala se věnovat lektorské a poradenské činnosti a koučování, kde uplatňuje zkušenosti ženy, která dokázala uskutečnit velké změny ve svém životě, nebála se vstupovat na neprobádanou půdu, „soupeřila“ s muži na jejich hřištích a postupně poznávala mužské a ženské hodnoty a kvality, jak se navzájem doplňují a vytváří harmonický celek. Aktivně se zajímá o dění kolem sebe, svůj region a otázky občanské společnosti.

Alena Přidalová

koučka, konzultantka v rozvoji lidí a firem

Role v ArtBees: lektorka tématu Spolupracovníci
a moje role, mentorka regionální skupiny

Má dlouholetou zkušenost s rozvojem lidí, odkrýváním jejich potenciálu a otevíráním cest

k nalezení seberealizace. Prostřednictvím vlastní vzdělávací a poradenské firmy pomáhá podnikatelům a firmám vytvářet partnerské a vzájemně prospěšné prostředí pro jejich zaměstnance, které nestojí jen

v honbě za co nejvyšším výkonem a ziskem. Kurzy a poradenství staví na praktičnosti a učení se ze zkušeností, vlastních i druhých. Pomáhá vyhledávat vhodné lidi do firem a vylaďovat pracovní týmy. Podílela se na řadě projektů zaměřených na rozvoj kompetencí pro trh práce a na podporu podnikání. Její životní krédo výstižně vyjadřuje citát Ziga Ziglara:

„V životě můžeš mít všechno, co chceš, když pomůžeš ostatním lidem dostat to, co oni chtějí.“

JUDr. Jindra Šulcová

přední česká expertka na ochranné známky, maminkatelka

Role v ArtBees: host 2. bootcampu

Jindra Šulcová je právní poradce se specializací na právní ochranu značky. Spravovala známková portfolia značek jako ŠKODA AUTO a.s. nebo Heineken Česká republika a.s. Dnes pomáhá svým klientům coby nezávislý profesionál na volné noze. Zkušenosti z oblasti známkového práva Jindra pravidelně sdílí na svém profesním blogu a je také autorkou 1. uceleného školení registrace a správy ochranných známek www.BraňSvouZnačku.cz, v rámci kterého učí, jak chránit značku.

Petr Pouchlý

networker, hravý designér, inovátor

Role v ArtBees: lektor a mentor tématu

Marketing a obchod

Míchá zkušenosti ze světa nadnárodních korporací (kde 13 let pracoval) s praxí z neziskového sektoru (kde pracuje mnohem déle) a soukromého podnikání ve svobodné firmě Court of Moravia. Ze všech světů si bere to nejlepší pro rozjíždění nových podnikatelských příležitostí, budování komunit a vedení týmů. Specializuje se na téma budování  pozitivní  zákaznické  zkušenosti, vytváření značky, networking a práce s komunitou.

Kateřina Jonášová

publicistka, dramaturgyně, iniciátorka projektů, zakladatelka platformy ArtBe

Role v ArtBees: garantka Pop-up Concept Stores, lektorka tématu Můj příběh

Pracovala jako komentátorka a glosátorka pro Reflex, Lidové noviny, Mf Dnes, spolupracovala s Přítomností. Iniciovala řadu neziskových projektů, které podporují ženský pohled na svět a udržitelnost. Její vášní jsou příběhy – spolupracovala na projektech Paměť žen a Učíme se příběhy. V současnosti působí jako divadelní dramaturgyně, lektorka storytellingu a vydavatelka a spolumajitelka společnosti Patagonie. Založila a vede výběrovou platformu českých a slovenských kreativních značek ArtBe.cz.

Ján Polák

svetobežník, renesančný podnikateľ a priekopník Dynamiky bohatstva a zmysluplného podnikania vo svete a u nás

Role v ArtBees: lektor tématu Podnikání v souladu

se svým talentem

Je dlhoročný poradca, mentor, školiteľ a kouč podnikateľov a manažérov s medzinárodnými skúsenosťami z Veľkej Británie, USA, Austrálie, Južnej Afriky, Indie a Hong Kongu. Orientuje sa na podporu rozvoja a využívania prirodzeného talentu a skrytého potenciálu spolupráce jednotlivcov a tímov v menších firmách i väčších organizáciách. Podnikanie vidí ako cestu prínosu druhým a efektívnu formu kolektívneho konania dobra. Často a rád cestuje so svojou prácou, ktorá mu je koníčkom a poslaním.

Kateřina Eliášová

PAC manažerka

Role v ArtBees: garantka za finanční a PR podporu, mentorka tématu Marketing a obchod

pracovala na mnoha pozicích v komunikaci mezinárodních firem v České republice

a v Nizozemsku. Věnovala se klasickému PR, budování kategorie, společenské zopodvědnosti firem,

v poslední době se podílí také na projektech spojených se sociálními médii a digitálními influencery. Ve společnosti Coca-Cola Česká a Slovenská republika má na starosti komunikaci

a Public Affairs.

Jitka Novotná

konzultantka pro vztahy s veřejností a médii

Role v ArtBees: mentorka tématu Marketing a obchod

Působí v oblasti komunikace s médii více než 10 let. Po absolvování studia na Filozofické fakultě UK v Praze zastávala řídící pozice v oblasti public relations and government relations v nadnárodních společnostech jako je General Electric (GE Money Bank), Anglian Water Group. V Americké obchodní komoře pracovala na pozici zástupkyně ředitele se zodpovědností za interní a externí komunikaci. Zkušenosti v oblasti médií dále získala jako tisková mluvčí Českých Aerolinií. Od roku 2008 působí jako konzultant pro vztahy s veřejností a médii a vede PR agenturu J&N PUBLICITY s.r.o..
Mediálně zastupuje Platformu pro transparentní veřejné zakázky, která se aktivně podílí na přípravě novely zákona o veřejných zakázkách.

Martin Chmelař

kouč a mentor s dlouholetou zkušeností zejména v oblasti strategie a inovace, budování firemní kultury a efektivního Lean & Agile způsobu práce

Role v ArtBees: lektor tématu Strategie řízení

a rozvoj byznysu

Jeho vášní je povzbuzovat a podporovat jednotlivce

i týmy při změnách na cestě za jejich sny, pomáhat jim najít směr a udělat další krok, ať už se zabývají vývojem softwaru, vedou firmu, rozjíždějí nový byznys nebo třeba řídí základní školu. K tomu přispívá svou zkušeností ze spolupráce s mnoha lidmi, týmy a společnostmi po celém světě, kteří často pracují

ve složitých podmínkách, co se týče jejich rozmístění

v různých zemích, velikosti týmu, různých jazyků a kultur a složitých problémů, které musí společně řešit.

Dana Houdková

muzikantka, lektorka a sbormistryně

Role v ArtBees: lektorka relaxačních programů

Pomáhá lidem bez hudebního vzdělání pracovat s hlasem, věnovat se jeho rozvoji a najít vlastní výraz. Umožňuje jim být slyšet. Od roku 2006 vede vlastní kurzy zpívání pro nezpěváky. Věnuje se dobrovolnické činnosti – vede hudební dílny pro děti z dětských domovů a dlouhodobě nemocné lidi, spolupracuje s neziskovými organizacemi.

Jana Ecksteinová

strážkyně projektů

Role v ArtBees: lektorka tématu Financování projektu crowdfundingem

Na crowdfudingovém portálu hithit.cz spustila Jana už nějakých 1000 projektů a pořád ji to baví. Specializuje se na reward based crowdfunding, tedy ten, co znáte
z Hithit.cz nebo třeba z Kickstarter.com. Poradí vám, jestli se pro váš projekt takový druh financování hodí, na co si dát pozor a co nepodcenit při přípravě kampaně. A taky proč je crowdfunding tak báječný nástroj.

Radek Sedláček

expert digitálního marketingu

Jan Zeman

majitel Biopekárny Zemanka, leader a podnikatel

Role v ArtBees: host 3. boot campu

Podniká od osmnácti let, roky působil ve financích, jako burzovní makléř a daňový poradce. Známý je také z doby, kdy spoluzaložil firmu Albio. Provozovali tři obchody s biopotravinami, biorestauraci, biopekárnu a přednáškový sál. Od roku 2006 řídí Biopekárnu Zemanku, která vyrábí sladké sušenky, slané krekry, bezlepkové produkty a nově také raw proteinové tyčinky Vivobar. Je nadšeným podporovatelem zajímavých projektů, vášnivým sportovcem, intuitivním podnikatelem a milovníkem asijské kuchyně. Získal ocenění například Začínající podnikatel E&Y roku 2009, Živnostník roku 2010 a Vodafone Rebel 2010.

Olga Bušková

poradkyně a lektorka Feng Shui

Role v ArtBees: host 3. boot campu

Olga Bušková pomáhá lidem vidět prostor jinýma očima. Ve své práci se zaměřuje hlavně na správné nastavení harmonie v prostoru. Mění domovy, ale také manažerské kanceláře nebo recepce a čekárny. Při navrhování interiéru velmi často pomáhá klientům najít barevnost na základě jejich typologie. Na interiéru řešeném pomocí Feng Shui nemusí být na první pohled nic nápadného. Co ale bude jiné, je atmosféra neboli jeho energie.

Dagmar Volfová

lektorka tantrické jógy, průvodkyně vnitřní cestou transformace

Role v ArtBees: povede ranní protažení těla

Původně chemická inženýrka, biochemička
a manažerka v západním byznyse se vydala na východ
a strávila několik let v Asii včetně vedení jógového
centra v Indii. Nyní propojuje hloubku východní filozofie a praxi tantrické jógy se západním rytmem života - pro zdraví a rovnováhu v naší každodennosti
a přirozenosti. Tantrajóga je (pří)jemné cvičení pro každé tělo, které protáhne nejen naši fyzickou schránku, ale pomáhá i zdravému proudění životní energie uvnitř. Podporuje také kreativitu mysli a naši
stabilitu v běžné divokosti.

Role v ArtBees: lektor tématu On-line marketing, komunikace a prezentace produktů na sociálních  sítích

V oblasti digitálního marketingu se pohybuje přes 8 let. Má za sebou desítky realizovaných webů a kampaní z nejrůznějších odvětví. Jeho kampaně přinášejí klientům každoročně desítky milionů korun. Inovativní řešení vytváří společně s 50 dalšími specialisty v digitální agentuře PRIA. Rád také pomáhá malým potenciálním projektům rozšířit povědomí o značce a rozhýbat prodeje.

Ing. Marcela Hrubošová

autorka a zakladatelka vzdělávacího konceptu Finance pro radost

Role v ArtBees: host 3. boot campu

Přes 25 let působí v oblasti financí a obchodu. Její specializací je vymáhání dluhů. Je business mentorkou pro řadu začínajících podpnikatelů a stojí za zrodem mnoha úspěšných projektů a firem. Dříve působila na pozicích: Ředitelka úseku vymáhání pohledávek ve Stavební spořitelně ČS a.s., Generální ředitelka APS a.s., Ředitelka odboru podpory řízení obchodu ČP a.s či Finanční manager pro řízení obchodních vztahů ING ČR/SR. Patřila do TOP 50 ING, Talent management poolu PPF, kde získala ocenění EUROMANAGER 2005. Dnes se plně věnuje vzdělávání finanční gramotnosti a výuce podnikatelství ve své společnosti Finance pro radost s.r.o. V roce 2016 založila Nadační fond kuřátka Pípa na podporu finanční gramotnosti a zmírňování chudoby, kterému také předsedá.

Monika Divišová

podnikatelka, wellness koučka a spolumajitelka centra péče Wellnessia

Role v ArtBees: host 3. boot camp

Sedmnáct let podniká v rodinné firmě Wellnessia, kterou založila se svojí maminkou. Jako průvodkyně a terapeutka provází klienty na cestě ke zdraví skrze jídlo a celostnímu přístupu k životu. Založila projekt „Jsme zdravá firma“, který přináší inspiraci o zdravém jídle přímo do pracovního prostředí. Nemá zaručený návod na to, co je správné jíst a co není. Ví, že každý potřebuje něco jiného, každý má svou vlastní cestu. Stejně tak se staví k podnikání a práci s týmem expertek, které spolu naplňují firemní vizi. Je aktivní nejen na českém v poli vědomého businessu a svobodných firem. Jejím aktuálním tématem v podnikání je otázka managementu podle ženských principů.

Michaela Sklářová

lektorka čínských cvičení čchi-kung
a tao meditací

Role v ArtBees: povede ranní protažení těla

Je autorkou vzdělávacího konceptu Živý čchi-kung a škola přírodní léčby, vzdělává budoucí lektory. 
Čchi-kung je ucelený systém pohybových, relaxačních a dechových technik pro zdraví a dlouhověkost. Praxe čchi-kung nabízí již ve velmi krátkém čase možnost, jak celkově zlepšit fyzickou i duševní kondici, zvýšit energii a vitalitu, odstranit stres a únavu. Pravidelné praktikování těchto umění navrací tělu opět jeho pružnost, sílu a vnitřní harmonii, zbavuje ho průběžně stresu i napětí. Již v krátké době se praktikující cítí dobře, vnímají vnitřní mladost, klid a harmonii.

bottom of page