top of page

Často kladené otázky

 • Grey Facebook Icon

1.

Pro koho je program určen?

Přihlásit se mohou ženy, které:

 • podnikají v České nebo Slovenské republice minimálně jeden rok až pět let, mají ověřený  produkt, podnikají jako OSVČ nebo mají malou firmu (obvykle 1 - 15 lidí)

 • Vyrábí a prodávají své originální produkty z různých materiálů z oblasti designu, tvorby oděvů, řemeslné výroby, doplňků, bot, šperků, hraček, hudebních nástrojů, zpracování a výroby potravin, kosmetiky, výrobky z květin atd.

 • Ve své tvorbě využívají tradiční suroviny, místní či recyklované materiály, nebo používají zajímavé inovace


Do programu se mohou přihlásit i dva lidé za jednu značku (např. spoluzakladatelky a partneři, tedy i muži). Kurzovní poplatek a náklady však hradí každá osoba v plné výši.

2.

Co se v programu naučím?

Program je koncipován jako akcelerační s cílem podpořit vás a vaši značku. Je zaměřený na prohloubení vaší důvěry a představ o rozvoji drobného podnikání. Seznámí vás s ekonomickými ukazateli, tržními mechanismy, pomůže vám zviditelnit se. Po dobu devíti měsíců budete rozvíjet  své podnikatelské, obchodní a marketingové dovednosti, poznáte další ženy - podnikatelky, které řeší totéž, co vy. Získáte nový pohled na své podnikání, spoustu inspirace od profesionálů i sebe navzájem, naučíte se pracovat ve skupině.


Více o programu

3.

Jaké jsou náklady?

Program ArtBees finančně podporuje společnost Coca-Cola. Jeho celková hodnota je 61 000 Kč na osobu. Každé účastnici přispívá společnost Coca-cola částkou 54 000 Kč. Vy sama se budete podílet kurzovním poplatkem ve výši 7 000 Kč za odborný program, který je splatný do 12. září 2016. Dále si budete hradit náklady spojené s dopravou, ubytováním a stravováním na akcích v rámci programu.

 

Boot campy: Ve výši max. 2 500 Kč za 1 setkání, celkově tedy 3 x 2 500 Kč. 

Pop-up Concept Store: Týden předem proběhne generální zkouška a jeden den budete osobně přítomna přímo na akci. Případné ubytování si budete zajišťovat sama.

4.

Jaké budou moje závazky?

 • Účast na výběrově-prezentačním Dni D, který se uskuteční 25. srpna v Praze a 29. srpna v Brně

 • Plná účast ve vzdělávacím programu (3x třídenní boot camp, 8 mentoringových setkání)

 • Zapojení do přípravy a účast na Pop-up Concept storech

 • Zpracování podnikatelského plánu a rozvojové strategie na 2 roky

 • Finanční spoluúčast na programu ve výši 7 000 Kč, která je splatná do 12. září 2016

 • Uhrazení nákladů na ubytování a stravu na boot campech ve výši max. 2 500 Kč za setkání

5.

Jak se můžu přihlásit?

Do 5. srpna 2016 vyplňte závaznou online přihlášku, kterou najdete zde. Přihláška podrobně zkoumá váš předmět podnikání, její vyplnění vám proto zabere zhruba hodinu času.

6.

Jak bude probíhat výběr účastnic?

Do prvního kola budou zařazeny všechny zájemkyně, které splňují podmínky, vyplní závaznou přihlášku a zároveň přiloží veškeré požadované podklady a přílohy. O výsledku zařazení do programu budou všechny účastnice informovány do 12. srpna e-mailem.


Druhé kolo bude probíhat v Praze 25. 8. 2016 a v Brně 29. 8. 2016 za účasti finalistek, které obdrží pozvánku. Preferované místo zaškrtnete při vyplňování přihlášky. Prezentačně výběrový den bude trvat cca od 10 do 17 hodin. Každá finalistka bude mít 7 minut na prezentaci (sebe, svého produktu a podnikání) a během dalších 7 minut bude zodpovídat na doplňující otázky tříčlenné poroty. Prezentace bude probíhat otevřeně v kruhu dalších 15 finalistek. Během dne proběhne společný workshop se zapojením všech účastnic.

7.

Jaká jsou kritéria pro výběr přihlášek?

Produkt (Originalita, lokálnost, materiál - tradiční suroviny, místní nebo recyklované materiály, inovace)

Značka (Rozběhnutá značka, ověřený produkt)

Fáze podnikání (Doba podnikání celkem, doba podnikání s produktem, čas věnovaný podnikání, podíl životních nákladů pokrytých podnikáním)

 

Písemné  přihlášky samostatně hodnotilo 6 hodnotitelů - mentorů přiřazením známky od 1 do 3. Hodnotitelé: Lenka Papadakisová, Kateřina Jonášová, Kateřina Eliášová, Milena Chalupská, Alena Přidalová, Juraj Kováč. 

 

Na Dni D  každou prezentaci shlédne tříčlenná porota, která posoudí zejména:

 • Důvěryhodnost značky a produktu

 • Zralost v podnikání

 • Klientelu a marketing

 • A také to, zda je přihlášená žena skutečně tou, které může program ArtBees pomoci. 

8.

Co když nesplňuji podmínky programu ArtBees nebo nebudu vybrána?

Zajímají nás vaše potřeby, dotazy a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat - můžeme vám nabídnout jiné služby, konzultace či doporučení na podporu vašeho podnikání. Vážíme si vašeho zájmu, který nás povede
k přemýšlení nad tvořením dalších programů. Napište nám na e-mail artbees@moudrepodnikanizen.cz nebo můžete využít také kontaktní formulář.

9.

Musím absolvovat všechny boot campy a mentoringová setkání?

Boot campy a mentoringová setkání  jsou důležitou částí poskytované vzdělávací podpory programu ArtBees. Je na vás, co se z programu rozhodnete získat. Pokud nemůžete být přítomna na všech boot campech a setkáních, počítejte s alespoň 80% účastí. Celý program na sebe navazuje a můžete přijít
o hodně podstatných informací. Chápeme však, že mohou nastat vážné důvody pro nepřítomnost a proto bude připravena Online studovna se studijními materiály.

 

Co je dobré vědět: V případě, že budete do ArtBees vybrána, finanční spoluúčast 7 000 Kč zaplatíte
do 12. září. Je nevratná, i když se rozhodnete boot camp či setkání vynechat.

10.

Co je to Pop-up Concept Store a jak bude probíhat?

Pop-up Concept Store je speciální „box“, pódium, kde budou za pomoci choreografky a architekta ztvárněny prezentace vašich produktů formou performance či přehlídky. Vy samy se stanete  učinkujícími  připravované performance.  V zařízení Concept Storu budou vaše produkty umístěny prodejně výstavním způsobem tak, aby je bylo možné prodávat. Concept Store proběhne v rámci zavedených prodejních  marketů - 25. - 27. listopadu v Ostravě na Meat Design Ostrava a v květnu v Praze (jednáme s Le marketem), vaše značka tedy bude prezentována dvakrát.

 

Co se ode mě čeká?

Odprezentujete svůj příběh a značku v rámci  performace, na akci dodáte své produkty a budete je také sama prodávat.

 

Kolik času mi jeden Concept Store zabere?

Příprava choreografie bude částečně probíhat v rámci boot campů a  počítejte také s 1 dnem  na  generální zkoušku, která  proběhne vždy týden před akcí  v Praze.  Pak 1 den budete přímo na akci, kde budete prezentovat v rámci  choreografie a  zajišťovat si  sama prodej. Samotný Concept Store bude na vybrané akci vystaven 2 – 3 dny. Můžete tedy zůstat po celu dobu anebo vás následující dny v prodeji zastoupí naši lidé. Pokud se rozhodnete zůstat, náklady na ubytování si hradíte sama - nejsou zahrnuty v ceně programu. 

bottom of page